17/18.3.2023

Višejezičnost u školi i znanosti – europski model budućnosti za obrazovne sustave Jugoistočne Europe?

U središtu dvodnevne konferencije stoji pitanje o perspektivama višejezičnog školskog i akademskog obrazovanja i znanosti u Europi s obzirom na sve izraženiju anglofonizaciju. Engleski jezik trenutačno ne vlada samo globalnim znanstvenim publikacijama i internacionalizacijom istraživanja i akademskog obrazovanja, nego, nauštrb drugim jezicima, i školskim obrazovanjem. Što su pokretači tog razvoja? Ima li ovaj razvoj alternativu i gdje se može pronaći model istinski višejezične europske znanosti i školskog obrazovanja.

Konferencija će se ovim pitanjima baviti u sklopu tematski organiziranih panel-diskusija, na kojima će se raspravljati o konceptu Višejezičnosti nasuprot konceptu English only te o njihovim mogućnostima i ograničenjima u sustavima znanosti i školstva. Oba sustava utječu jedan na drugi i čine, u pogledu jezične politike, jedinstvenu cjelinu. Tko želi višejezičnost u znanosti, mora se zalagati i za višejezično školsko obrazovanje.

Poseban regionalni fokus usmjeren je na Jugoistočnu Europu, koja je, gledano iz povijesne perspektive, višejezična regija u kojoj je, između ostalih, njemački jezik bio središnji jezik obrazovanja i znanosti. Što je ostalo od ovih povijesnih višejezičnih temelja? Može li se višejezično školsko i akademsko obrazovanje na njih nadovezati ili će i u ovoj regiji doći do promjene paradigme u smjeru koncepta English only?

Cilj ove konferencije je, u razmjeni iskustava iz njemačkog govornog područja, potaknuti jezično-politički dijalog o perspektivama višejezičnog školskog i akademskog obrazovanja i znanosti u Jugoistočnoj Europi te ga, ako je to moguće, institucionalizirati o obliku stalne međunarodne radne skupine. Konferencija je podijeljena u dva dijela. Prvi dan se bavi razvojem višejezičnosti u školi, a drugi dan razvojem višejezičnosti u znanosti. Jezici konferencije su hrvatski i njemački; bit će osigurano simultano prevođenje.

Program konferencije – njemački/hrvatski

Program konferencije – njemački/engleski

Kontakt:

Prof. dr. sc. Siegfried Gehrmann, Universität Zagreb, email: sgehrmann@hrstud.hr

Yvonne Klietz; Goethe Institut Zagreb, email: yvonne.klietz@goethe.de