Projektna kooperacija
Zaklada Konrad-Adenauer Zagreb – Centar za njemačke i europske studije CGES
u suradnji s
Leibniz Institutom za studije Istočne i Jugoistočne Europe, Regensburg – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Iz Hrvatske u Njemačku i natrag? Transnacionalna migracija i društvene promjene

Voditelji projekta: prof. dr. sc Siegfried Gehrmann (Sveučilište u Zagrebu CGES), prof. dr. Ulf Brunnbauer (Leibniz Institut), dr. sc. Carolin Hornstein-Tomić (Ivo Pilar)

Koordinacija projekta: prof. dr. sc. Siegfried Gehrmann (CGES)

Jezici projekta: njemački, hrvatski – konferencija će se prevoditi simultano

Snažno useljavanje iz Hrvatske u Njemačku ima dugu povijest i seže barem do Drugoga svjetskog rata. To postavlja važno pitanje: Kako su se ta iskustva i znanja o odredištu ili zemlji podrijetla prenosila s naraštaja na naraštaj? Istodobno, migracija često nije dovršen proces. Mnogi se hrvatski migranti tijekom života planiraju vratiti i stoga održavaju bliske veze s domovinom. Ponekad drugi ili treći naraštaj otkrije da im znanja o „staroj domovini“ mogu biti prednost ako ondje žele otvoriti poduzeće. Kulturnim običajima i sjećanjima koja su donijeli sa sobom, migranti i njihovi potomci uvelike su pridonijeli promjeni njemačkoga društva, pa i njegovoj modernizaciji. Pritom se nameće pitanje postoje li načini za jačanje pozitivnih učinaka migracija za zemlju iseljavanja, koja to doživljava ponajviše kao gubitak ljudskoga kapitala.

U tom kontekstu, projektom se propituju transnacionalne migracije između Hrvatske i Njemačke, koristeći se oglednim pitanjima i odabranim regijama. Fokus je na migrantima i njihovim potomcima.

Pritom se nameću pitanja:

  • kako su svojim djelovanjem promijenili i njemačko i hrvatsko društvo od 1960-ih
  • kako je to transformiralo njihove vlastite kulturne identitete, njihove vrijednosti i buduće planove i
  • s kojim se izazovima susreću remigranti kada se vrate u Hrvatsku i ovdje grade novu egzistenciju.

U roku od jedne godine projekt je ograničen na četiri aspekta:

  • Motivi migracije i remigracije
  • Ekonomske i društvene posljedice na zemlju podrijetla i pošiljatelja
  • Transnacionalna životna okružja i promjena kulturnih identiteta i vrijednosti
  • Remigracija i integracija u domovinu: prilike i izazovi

U sklopu konferencije održavat će se radionica s praktičarima i remigrantima, koji će izvijestiti o svojim iskustvima migracije i remigracije.

Za projektnu 2024. godinu planirane su sljedeće aktivnosti

  • dvodnevna međunarodna konferencija s radionicom 17. – 18. listopada 2024. na Sveučilištu u Zagrebu o temi Iz Hrvatske u Njemačku i natrag? Transnacionalna migracija i društvene promjene te radionica na kojoj remigranti iz različitih strukovnih područja (biznis, znanost, administracija) i različitih razdoblja raspravljaju o svojim iskustvima migracije i remigracije sa stručnjacima iz znanosti i gospodarstva.
  • Publikacija rezultata konferencije na njemačkom i hrvatskom jeziku.